Anlita murare till ombyggnadsprojekt

Att vara husägare innebär ofta att du måste lägga ner tid och resurser på ombyggnadsprojekt. Huset behöver underhållas och du kan även vilja bygga om eller lägga till nya funktioner för att höja trivseln hemma. Många ombyggnadsprojekt går att göra själv, men för att vara säker på att slutresultatet blir som önskat finns det många fördelar med att anlita en yrkeskunnig hantverkare.

Om du behöver bygga en mur i samband med ditt ombyggnadsprojekt är det klokt att gå in på murarestockholm.se/, där du hittar yrkesmurare med lång erfarenhet. Här kan du få referenser på murningsarbeten som utförts över hela Stockholm. Exempel på renoveringsarbeten du kan få hjälp med är altaner, murning av öppen spis samt skorsten, plattsättning, tätning av kanaler till öppna spisar och putsning av tegelfasader.

Skapa former i trädgården

Det går att skapa former i din trädgård på många sätt. Du kan använda stenmaterial och plattor som läggs för att bygga spännande linjer. För att ge en mer intressant utemiljö kan en mur göra stor skillnad, där du ger den en fri utformning. Du kan kombinera strikta och raka murar med en lägre cirkelformad sådan, och plantera växter som tål formklippning intill.

Fördelar med att anlita murare

Projekt där du bygger nya murar eller altaner i trädgården kräver ofta bygglov. Detta gäller också om du tänker bygga en carport eller ett större skärmtak. Då renoveringsprojekt kan variera mycket i storlek och omfattning finns det många olika tillfällen då du kan behöva anlita murare eller annan hantverkare. Om du behöver måla om en putsad fasad är det klokt att först anlita en målare eller murare som tar ett kemiskt prov på fasaden. Detta då det är viktigt att veta vilket underlag fasaden har. De flesta äldre fasader är utförda i kalkbruk, och kräver en silikat- eller kalkfärg.

En del murningsarbeten går att utföra på egen hand. Du kan exempelvis laga mindre putsskador eller gjuta plintarna till en ny altan. Men mer omfattande murningsarbeten är bättre att överlämna till professionella och yrkeskunniga personer. De ser till att alla grundregler följs för att skapa säkra och hållbara murningsarbeten. Renovering av bad- och våtrum kräver att försäkringsregler följs, för att undvika kostsamma fuktskador.