Varför en stabil husgrund är viktigt

Varför är det så viktigt med en stabil grund under ditt hem, vare sig du bor i lägenhet eller i ett hus?

En pålad husgrund är något som använts i många år och de flesta känner nog till detta. Denna teknik används för att stabilisera byggnader och göra marken starkare, och det är genom denna metod som byggnaden ovanför håller sig stabil. Det är något som är vanligt när översta lagret av marken är för svagt för att klara av tyngd från byggnaden eller bron. Når sådant är fallet sträcker sig pålarna djupt ner i marken, tills de när berg eller hårt kompakterad mark. Med det finns metoder som är bättre än traditionell pålning, nämligen powerpiles med geopolymerpålar, ett alternativ som många dessvärre missar:

  • Detta är en modern, och väldigt effektiv typ av pålad grund.
  • Geopolymerpålar är lämpliga både för att behandla sättningsproblem och för att stärka upp väldigt svag mark.
  • De erbjuder allt stöd som krävs från en pålad grund, samtidigt som processen är mer effektiv och mindre störande än traditionell pålning.
  • För att skapa geopolymerpålar, borras små hål – upp till 50 mm, via vilka pålen bestående av ett expanderande hölje, sätts ned i marken.
  • En mycket expanderande geopolymer injekteras sedan inuti pålens hölje, vilket skapar en påle med en diameter av upp till 400mm i diameter, som stelnar nästan omedelbart.

Källa: Geobear

Hus som rasar är tyvärr förekommande

När byggnader inte är stabiliserade, eller helt enkelt för dåligt byggda, ja då kan det hända dåliga saker och gå väldigt illa. I en artikel i SVT går det till exempel att läsa om hur två byggnader rasade samman i Marseille och flera personer hittades omkomna i rasmassorna. Redan innan husen rasade samman ska en inspektion av det ena huset ha gett upphov till oro, men inget tycks ha gjorts åt saken. Fastigheterna var fyra, respektive fem våningar höga och befanns i centrala Marseille, en kuststad i södra Frankrike. Ett av husen var faktiskt evakuerad på boende sedan tidigare men det kan ha varit så att folk bodde där illegalt.

Trots att staden 2011 började ett stort upprustningsprojekt av stadens centrala delar, så kunde en rapport 2015 slå fast att 100 000 Marseillebor bodde i osäkra eller hälsovådliga lägenheter eller hus – SVT

I en annan artikel i Expressen går det vidare att läsa om hur en svensk man förverkligade sin dröm när han skaffade sig ett boende på den populära spanska Costa Blanca-kusten. Men sedan gick det inte så lång tid till dess att hela byggnaden, med hans lägenhet och flera andra ägare, rasade ihop och de sammanlagt åtta ägarna av huset förlorar miljoner. Huset tros ha rasat på grund av ostabil grund, som skett när en vattenledning läckt mycket vatten och spolat bort gruset under huset.

Mer om tragiska husras går det att läsa om i Svenska Dagbladet, där sex personer förolyckades när delar av ett hus helt rasade samman i den ryska staden Izjevsk. Olyckan orsakades där förmodligen av en gasexplosion som fick det stora niovåningshusets hörnpartier att kollapsa.